Services

Scheduling

All Industry is gespecialiseerd in het op maat aanleveren van schedulingservices op basis van de behoefte van de klant en het specifieke project of Turnaround.

U weet op voorhand wat de kosten zijn van het opzetten en onderhouden van de schedulingservice.

Via onze eenvoudige workflow kunt u een productaanvraag doen. Door deze productaanvraag krijgen wij als All Industry de juiste productdetails om advies te kunnen uitbrengen voor een goede pakketkeuze uit de scheduling matrix

De schedulingmatrix is ontworpen om de juiste behoefte van detail- of outputniveau van het betreffende Project of Turnaround te bepalen.

Hierdoor zal er op hoog niveau altijd een geheel te managen zijn en blijft de daadwerkelijke behoefte leidend. Hierdoor zal de efficientie tot het hoogste niveau reiken en blijft de effectiviteit behouden.

Vragen? Neem contact met ons op!

Consulting

Op het gebied van scheduling levert All Industry advies op maat, denk hierbij aan het benoemen van de scheduling en project doelstellingen en de juiste manier om hier naar toe te werken. Onze ervaringen op het gebied van Projecten en Turnarounds komen goed van pas om planning, scheduling en de kosten structuur op voorhand op te zetten en te beheersen tijdens de gehele looptijd van het Project of Turnaroud.

Onze adviesen kunnen uit de volgende zaken bestaan:

Risk Analyse: We gaan door de gehele scope van het Project of Turnaround heen en kijken waar op dat moment de grootste risico’s liggen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering.

Schedule check: We lopen voor de start van het Project of Turnaround door het gehele schedule heen en checken alles op kwaliteit. Zo halen we de door de scheduler gemaakte fouten uit het schedule zodat deze geen invloed meer hebben op de doorlooptijd.

Schedule hulp: Mochten er tijdens de uitvoering een grote uitloop zijn en kan het schedule niet meer gebruikt worden om een goede sturing te geven aan het Project of Turnaround dan kunnen wij daarin voorzien om snel en kwalitatief een Fit for purpose schedule te maken of het huidige schedule te verbeteren.